Vračilo blaga

REKLAMACIJE PREJETIH POŠILJK

Če je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se obrnite na logistični servis, ki je izvršil dostavo. Kontaktni podatki dostavne službe, vključno z navodili za izvedbo postopka reklamacije, so navedeni na dokumentaciji, ki jo prejmete ob prevzemu blaga.
Prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljalca. Vse kasnejše reklamacije poškodb blaga, prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih v njihovem imenu tudi naše podjetje ne more rešiti. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, ki ga je dostavljalec dolžan podpisati. Še posebej bodite pozorni na blago, ki ima nalepko STEKLO, LOMLJIVO ali podobno. Kakršnokoli žvenketanje pri manipuliranju, je verjetno znak za razbito vsebino, kar seveda obravnavamo kot poškodbo pri dostavi. Zaželeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom.
Če je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se obrnite na logistični servis, ki je izvršil dostavo in nam OBVEZNO v vednost pošljite sporočilo na info@zin.si  ali na s pokličite na telefon 030/ 919 - 555.

Logistični servis Pošta Slovenije
Najbližjo pošto pokličite po telefonu (seznam pošt s pripadajočimi telefonskimi številkami se nahaja na: http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=76  , s klikom na območje se odprejo pošte posamezne poslovne enote) in sporočite pomanjkljivost.
Pošta Slovenije posluje v skladu z zakonodajo s področja poštnih storitev, več o tem si lahko pogledate na: http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=143


VRAČILO BLAGA

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Blago mora potrošnik vrniti v 30 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
Če podjetje izpolni svojo obveznost po dobavi blaga, začne teči štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri kupljeni kozmetiki, ki jo je že uporabil (oziroa odprl ali odstranil zaščito), saj kozmetični izdelki zaradi svoje narave niso primerni za vračilo. Vse kupce obveščamo, da odprtih kozmetičnih izdelkov, ki niso več originalno zapakirani in s katerih so odstranjene varnostne in zaščitne prevleke, zaradi higienskih in zdravstvenih razlogov, v nobenem primeru ne zamenjamo in zanje ne vračamo denarja.

Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.
Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.
Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v tridesetih dneh po sporočilu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

(Vir: Zakon o varstvu potrošnikov, uradno prečiščeno besedilo, ZVPot-UPB2 (Uradni list RS, št. 98/2004, 126/2007)

ZAMENJAVA ARTIKLA

V naši trgovini skrbimo za kakovost blaga. V primeru, da ste prejeli izdelek, ki ne ustreza vašim željam ali potrebam, ga bomo z veseljem nadomestili z drugim. Nepoškodovan, nerabljen artikel, v originalni, neodprti embalaži lahko vrnete v roku 15 dni od nakupa in zamenjali ga bomo z drugim.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!